Wykaz przeprowadzonych zawodów w 2018 roku

Wszystkich sędziów zachęcamy do zapoznania się z ilością przeprowadzonych zawodów w 2018 roku oraz z aktualnym wykazem za wszystkie poprzednie lata. W tym roku przeprowadziliśmy łącznie 3706 spotkania ligowe oraz 5 meczów o charakterze społecznym. Granicę 500 spotkań przekroczyło 2 sędziów:

  • Piotr Szypuła
  • Andrzej Listowski

co wiążę się z otrzymaniem złotego emblematu, natomiast od rundy wiosennej ze srebrną odznaką za 300 przeprowadzonych zawodów sędziować będą:

  • Łukasz Wojsław
  • Paweł Mołek

W panelu sędziego zaktualizowaliśmy również listę sędziów wraz z danymi!