Zebranie sprawozdawcze

Uprzejmie informujemy, iż zebranie sprawozdawcze podsumowujące 2018 rok odbędzie się w dniu 16.02.2019 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowego w Bielsku-Białej przy ul. Widok 12. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa, dlatego jeśli ktoś z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł pojawić się na zebraniu proszony jest o usprawiedliwienie swojej nieobecności do 10.02.2019 r. Na spotkaniu będą rozdawane rozliczenia PIT, ponadto każdy sędzia rzeczywisty zobowiązany jest do zapłaty corocznej składki KFP wynoszącej 60 zł. Zebranie rozpocznie się obiadem, dlatego prosimy wszystkich o punktualne przybycie.