Zasady wprowadzania sprawozdań do systemu extranet przez sędziów oraz postępowania z papierowym egzemplarzem sprawozdania obowiązujące w Śląskim Związku Piłki Nożnej

1. Sędzia zobowiązany jest do wprowadzenia sprawozdań do systemu extranet w następujących terminach:

  • zawody weekendowe – do wtorku do godziny 9:00.
  • zawody w tygodniu – do 24 h od zakończenia spotkania (seniorzy) do 48 h od zakończenia spotkania (rozgrywki młodzieżowe i dziecięce)

2. Sędzia zobowiązany jest do przechowywania papierowego egzemplarza
sprawozdania do miesiąca po zakończeniu danych rozgrywek.

3. W razie konieczności weryfikacji zapisów pomiędzy sprawozdaniem zamieszczonym w systemie a sprawozdaniem papierowym, sędzia zobowiązany jest do przesłania skanu sprawozdania papierowego w ciągu 48h od otrzymania wiadomości z Komisji Dyscypliny lub Komisji ds. Rozgrywek Śl. ZPN.

4. W przypadku, gdy potrzeba jest szybkiej weryfikacji zawodów np. Pucharu Polski, sędzia zobowiązany jest wprowadzić sprawozdanie do systemu extranet, najpóźniej następnego dnia po przeprowadzonych zawodach do godziny 14:00.

5. Sędzia, który nie dopełni swoich obowiązków w w/w terminach zostanie ukarany karą w wysokości 20% ryczałtu zawodów, których dotyczyło zaniedbanie.

6. W przypadku awarii systemu extranet terminy zostaną wydłużone do momentu ustania przyczyny awarii.