Zasady urlopowania sędziów obowiązujące w Śląskim Związku Piłki Nożnej

  1. Sędzia zobowiązany jest do zaznaczenia urlopu w extranecie na minimum 7 dni przed jego planowanym terminem.
  2. Referent ds. obsady może wyznaczyć sędziego do prowadzenia zawodów do 48 h przed planowanym terminem spotkania.
  3. Możliwość wyznaczenia sędziego na zawody w terminie późniejszym niż 48 h przed spotkaniem wymaga telefonicznego ustalenia tego z zainteresowanym. Powyższa sytuacja nie ma zastosowania, jeżeli referent ds. obsady zmienia mecz odbywający się w tym samym terminie lub termin spotkania zmienia się nieznacznie (do dwóch godzin).
  4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych sędzia może poprosić o urlop w dowolnym terminie. Kolegium Sędziów może zwrócić się do sędziego o udokumentowanie zaistnienia takiego zdarzenia.