Nowy termin egzaminów dla sędziów Kolegium Sędziów Bielsko-Biała!

04.04.2022Egzamin teoretyczno-kondycyjny dla sędziów A, B klasy oraz grup młodzieżowych Kolegium Sędziów Bielsko-Biała odbędzie się 11.04 (poniedziałek) na stadionie LA w Wapienicy ul. Jaworzańska 120 według następującego harmonogramu:

16:30 – Zbiórka uczestników oraz sprawdzenie kart zdrowia 

16:45 – Egzamin teoretyczny – 30 pytań (21 na zaliczenie)

17:30 – Egzamin sprawnościowy – 10 kółek – 17/22

18:15 – Podsumowanie wyników, zakończenie