Obsada 3 18.03-19.03

Obsada spotkań odbywających się w dniach 18.03 – 19.03 jest już dostępna w zakładce “Obsada“. Zapraszamy do zapoznania się!