Obsada nr 2 13.08-14.08

11.08.2022Dostępna jest już obsada spotkań w dniach 13.08-14.08 na które zostali wyznaczeni sędziowie naszego podokręgu. Jak zawsze można znaleźć ją w zakładce “Obsada“. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się.