Rekordowy kurs! 

21.02.2023Tytuł artykułu doskonale obrazuje tegoroczny kurs sędziowski organizowany w naszym podokręgu z dwóch powodów. Po pierwsze pierwszy raz, dzięki nawiązaniu współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, gościliśmy na obiektach Rekordu Bielsko-Biała.

Przez dwa dni mogliśmy korzystać z sali konferencyjnej, szkolnej auli oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki temu nasz kurs zasilili zawodnicy najstarszych klas sportowych. Drugi powód, dzięki któremu będziemy mówić o “rekordowym” kursie to liczba uczestników. W tym roku w naszym kursie uczestniczyło aż 45 kandydatów na sędziego piłki nożnej! W tym gronie nie zabrakło również kobiet. Ta liczba może robić wrażenie – mówimy bowiem o organizacji kursu w podokręgu, a nie wojewódzkim Związku Piłki Nożnej.

Podczas kursu sędziowskiego kandydaci na sędziów zostali zaznajomieni z Przepisami gry przez członków komisji szkoleniowej. Piotr Szypuła jako opiekun kursu pierwszego dnia szkoleń powitał uczestników, przedstawił sprawy organizacyjne i przeprowadził wykłady z artykułów 1-10, 13-17, Sławomir Kowalewski zajął się artykułem 11, natomiast Wojciech Szczurek artykułem 12. Sprawy organizacyjne oraz zasady obsady spotkań przedstawił Marek Stroński. Na sam koniec kursanci odbyli trening praktyczny z techniki wskazań i poruszania się po boisku, który przeprowadzili – Marcin Jakowenko i Mateusz Długosz.

Przed kandydatami już tylko egzamin teoretyczny i kondycyjny, który odbędzie się 28 marca. Mamy nadzieję, że spośród tych kandydatów spora część finalnie zasili nasze szeregi i w przyszłości będzie stanowić o sile naszego podokręgu.