Egzamin teoretyczno-kondycyjny Kolegium Sędziów Bielsko-Biała

21.03.2022Egzamin teoretyczno-kondycyjny dla sędziów A, B klasy oraz grup młodzieżowych Kolegium Sędziów Bielsko-Biała odbędzie się 04.04 (poniedziałek) na stadionie LA w Wapienicy ul. Jaworzańska 120 według następującego harmonogramu:

16:30 – Zbiórka uczestników oraz sprawdzenie kart zdrowia 

16:45 – Egzamin teoretyczny – 30 pytań (21 na zaliczenie)

17:30 – Egzamin sprawnościowy – 10 kółek – 17/22

18:15 – Podsumowanie wyników, zakończenie 

Przypominamy o ważnych kartach zdrowia – badania muszą być aktualne na dzień 04.04.2022!